Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

 

1. A Hivatal megnevezése: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
2. A Hivatal székhelye: 8913 Egervár, Vár u. 2.
    Vezetője   : Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
    Elérhetősége: +36 30/266-1270
3. A Hivatal teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

4. A Hivatalt Csatár, Egervár, Lakhegy Községek önkormányzati Képviselőtestületei
    által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti.
5. A Közös Hivatal elérhetősége: 
    Tel.: 92/ 564 013, +36 30/821-4561;
    Fax: 92/ 564 014

e-mail: kozoshivatal@egervar.hu

Név

Beosztás

Feladatok

Elérhetőség

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

jegyző

Hivatal vezetői teendőinek ellátása
A feladatkörébe tartozó önkormányzatok
  ügyeinek intézése
Testületi ülések előkészítése,
  rendeletalkotási feladatok ellátása
Hagyatéki ügyek intézése
Anyakönyvi ügyek
Kereskedelmi ügyek
Birtokvédelmi ügyek

92/564-013
92/564-014

+3630/266-1270

skype: egervarjegyzo
e-mail: jegyzo@egervar.hu
kozoshivatal@egervar.hu

Vörösné Virág Ilona Bernadett

igazgatási ügyintéző

Személyiadat- és lakcímnyilvántartás
Szálláshely üzemeltetés
Mezőgazdasági igazgatás
Szociális igazgatás
Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok
Hagyatéki eljárás
Anyakönyvi igazgatás

92/564-013
92/564-014

e-mail: kozoshivatal@egervar.hu

Vincze-Heri Anita

pénzügyi ügyintéző

Csatár és Lakhegy községek vonatkozásában:
  az önkormányzatok költségvetésével
  kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása
Csatár képviselő-testületi üléseinek
  előkészítése, azokon jegyzőkönyvvezetés
A csatári ügyfélszolgálati iroda ügyviteli és
  ügyfélszolgálati feladatainak ellátása

92/695-605

skype: vhanita79
e-mail: vincze-heri.anita@egervar.hu

Horváth József

adóügyi ügyintéző

Helyi adózással, gépjárműadózással,
  köztartozásokkal kapcsolatos feladatok
  ellátása, nyilvántartása
Adó- és értékbizonyítványok kiállítása
Munkaügyi feladatok ellátása

92/564-013
92/564-014

skype: egervarado
e-mail: horvath.jozsef@egervar.hu

Tischler Istvánné

pénzügyi ügyintéző

Nem rendszeres kifizetések számfejtése
  és lejelentése
Utalások teljesítése
Házipénztárokkal kapcsolatos
  pénzügyi feladatok ellátása

92/564-013
92/564-014

e-mail: tischler.istvanne@egervar.hu

Vékásy Ferenc

műszaki ügyintéző

Önkormányzatok működésével,
  üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
Önkormányzati beruházások, fejlesztések,
  pályázatok előkészítése
Polgári védelem, munkavédelem
Telepengedélyezési eljárás
Parlagfű mentesítéssel kapcsolatos feladatok
Köztisztasággal kapcsolatos feladatok

92/564-013
92/564-014

skype: egervarmuszaki
e-mail: vekasy.ferenc@egervar.hu

Komáromi Renáta

titkársági, testületi asszisztens

Önkormányzatok képviselő-testületei,
  a bizottságok tevékenységével,
  üléseik előkészítésével kapcsolatos
  adminisztratív és egyéb jellegű feladatok
Önkormányzati rendeletek,
  képviselő-testület üléseiről készült
  jegyzőkönyv elkészítése és az azokkal
  kapcsolatos adminisztratív feladatok
Iktatási, irattározási és
  ügyiratkezelési feladatok ellátása

92/564-013
92/564-014

skype: egervarugykezelo
e-mail: kozoshivatal@egervar.hu

Hajdu Brigitta

pénzügyi ügyintéző

Lakhegy község könyvelési feladatai,
  az önkormányzat költségvetésével
  kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása
Képviselő-testületek üléseinek
  pénzügyi előkészítése

92/564-013
92/564-014

skype: egervarpenzugy
e-mail: hajdu.brigitta@egervar.hu

Dr.Horváth-Zóka Tímea

önkormányzati referens

Óvodai és iskolai étkeztetéssel
  kapcsolatos feladatok ellátása
Pályázatkészítés
A lakhegyi ügyfélszolgálati iroda ügyviteli
  és ügyfélszolgálati feladatainak ellátása
Közmunkaprogramokkal kapcsolatos
  feladatok ellátása
Lakhegy képviselő-testületi üléseinek
  előkészítése, azokon jegyzőkönyvvezetés
Birtokvédelmi ügyek

skype: timohorvath

e-mail: horvathzoka.timea@egervar.huVissza az oldalra