Köszöntjük a Lakhegy Önkéntes Tűzoltó Egyesület oldalán!


  • Vezetők:
   Kovács Zoltán, Varga Miklós
  • Cím
   Lakhegy, 8913
 • Rövid leírás
  Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lakhegy hagyomány megőrzés céljából működik

 • Önkéntes Tűzoltó Egyesület Krónikája "Kezdettektől - máig"

  Lakhegy Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület

  Az ember és a tűz kapcsolata már az őskorban kezdődött. Mióta rájött, hogy milyen fontos dolog a számára, azóta minden fellobbanó tüzet gondos körültekintéssel figyelt. Ahogy fejlődött az emberiség, létrejöttek a falvak, városok. Egyre nagyobb gondot okozott az őrizetlenül hagyott tűz. Magyarországon az első törvények között volt a gyújtogatók megbüntetése, valamint a tűz terjedése megfékezése, megakadályozása. Hazánkban 1835-ben alakult meg az első önkéntes tűzoltóság "Aradon", 1869-ben hozott rendelet szerint minden helységben kellett lennie legalább egy tűzőrségnek. Ezek alapján, Lakhegyen 1894-ben alakult meg az önkéntes tűzoltóság, amikor még a falut Déneslaknak hívták. Akkor még lovakkal húzták a tűzoltó kocsit. Ha tűz keletkezett a faluban, a település környékén dolgozó emberek gyorsan összesereglettek, és nekiálltak a tűzoltásnak. Műemlékként még most is megtalálható ez a tűzoltókocsi, amit annak idején nagy becsben tartottak, hiszen a nádfedeles házakon, fakerítéseken gyorsan terjedt a tűz. 

  1948
  -ban létrehozták az Országos Tűzoltó Parancsnokságot, amely a tűzoltóságok államosítását segítette. Ezután a helyi tanácsok feladata volt az önkéntes tűzoltóságok fenntartása. Az állam semmilyen formában nem támogatta az önkéntes tűzoltóságokat, egyedül az önkormányzat és az emberek lelkesedése tartotta életben az egyesületet. Tűzoltási feladatok szerencsére nem akadtak, ha mégis lett volna az állami tűzoltók hamarabb rendelkezésre tudtak állni, hiszen technikailag, anyagilag, tudásukkal, évekkel, évtizedekkel előttünk jártak. A lakhegyi tűzoltóság feladata volt a temetkezések lebonyolítása is. 1994-ben Lakhegy rendezte meg a Zala Megyei Tűzoltó Versenyt, amelyben 52 csapat vett részt. Azóta is minden évben kisebb kihagyásokkal képviseljük magunkat ezen a versenyen. 2011 óta minden május 1. - n tartunk Tűzoltó napot, amikor mindenki kis betekintést nyerhet a Tűzoltóság munkájába, itt a hivatásos és az önkéntes tűzoltók, gyerekek, felnőttek is felmérhetik képességeiket játékos és sportos versenyek formájában. Egyesületünk a mai formában 2014-ben újraalakult 24 fővel, ami egyre dinamikusabban fejlődik. Feladatunk: tűzoltás, tűzvédelmi szabályok megtartása, káresetek körülményeinek felderítése, helyi propaganda, tűzoltó versenyeken való részvétel, tűzoltási gyakorlat, szakmai továbbképzés, hagyományőrzés. A falu életének egyre fontosabb részévé váltunk, 2015 év nagy előre lépést jelentett a rendezvények, versenyek, a zalaegerszegi tűzoltósággal létrejött szerződés kapcsán, amelyben fejleszthetjük tudásunkat, elméleti és gyakorlati szinten. A jövőbeli elképzelésünk, feladatunk, hogy a falu és az állami tűzoltóság tekintetében meghatározó egyesületévé váljunk. Ezt mind elősegíti a tagok lelkes hozzáállása, mint az a valóság, hogy ezt önkéntes alapon tesszük.

 • Kovács Zoltán