PályázatokMagyar Falu Program keretében nyertes pályázatok:
Letöltés

 

Kedvezményezett neve: Lakhegy Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (MFP-ÖTIF/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Lakhegyen temetői infrastruktúra fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 2.823.293,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „ Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” alprogramjának keretében Lakhegy Község Önkormányzata a Lakhegy belterület 167 hrsz. alatt lévő köztemetőben urnafal létesítését valósítja meg egy íves vonalvezetésű két szárnyú urnafal kialakításával, melyben a az urnafülkék gránitlapokkal záródnak. Az urnafal középső részén egy feszület található.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.30.

 

 

 

Kedvezményezett neve: Lakhegy Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése –  (MFP-OJKJF/2021.)

Projekt címe (azonosító száma): Lakhegy Erdőszéli Óvoda játszóudvarának fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 3 095 719,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Lakhegy belterület 255/2 hrsz. alatt lévő Erdőszéli Óvoda udvarán már korábban szülői támogatással kialakításra került egy játszóudvar, melyet Lakhegy Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” alprogramja keretében árnyékoló napvitorla felszerelésével, ivókút és párakapu biztosításával, pihenőhelyek illetve a játékok tárolására alkalmas helyiség kialakításával, hulladékgyűjtő elhelyezésével valamint az intézmény nyugati és déli telekhatárán a kerítés cseréjével szeretne komfortosabbá tenni. Így a pályázat keretében a mai kor elvárásának megfelelő intézményudvart alakítunk ki, melyen a kisgyermekek önfeledten és biztonságban játszhatnak.

 A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.

 

 

 

Kedvezményezett neve: Lakhegy Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2021.)

Projekt címe (azonosító száma): Kommunális eszköz beszerzése Lakhegyen

Szerződött támogatás összege: 15.000.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében Lakhegy Község Önkormányzata a tulajdonában lévő belterületi utak, az ahhoz tartozó árkok, közparkok, zöldterületek, járdák karbantartásához, gondozásához, fenntartásához 1 db fűthető fülkés traktor beszerzésére kerül sor.

 A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.04.30.

 

 

 

Kedvezményezett neve: Lakhegy Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020 (MFP-ÖTU/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Lakhegyi 156 valamint az 1428 hrsz-ú út felújítása

Szerződött támogatás összege: 29 999 999,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében az önkormányzat a tulajdonát képező Lakhegy, Déneslak utca (Lakhegy belterületen lévő 156 hrsz-ú, valamint a folytatásban lévő 1428 hrsz-ú zártkerti közút) 700 méter hosszúságú részén burkolatfelújítás, padkarendezés.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.12.31.

 

 
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Erdőszéli Óvoda


 Pályázatok

 

  EFOP 152-16-2017-00031

 

Egyesületek

Lakhegy Községért Alapítvány

Lakhegy LSE

Önkéntes Tüzoltó Egyesület

Daloskör

Polgárőrség


Hírek