Veszélyhelyzetben hozott önkormányzati rendelkezések

 
 

Tisztelt Lakosság!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ban a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A fenti jogszabályhelyekre hivatkozással az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket Lakhegy Község polgármestereként meghozott döntéseimről.

 


                                                                                                              Ujvári Katalin polgármester

 

44/2021.(VI.14) számú határozat a háziorvosi tevékenység végzésére kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról

43/2021.(VI.11) számú határozat a Katasztrófavédelem 2020.évi beszámolójának elfogadásáról

42/2021.(V.28) számú határozat az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetési beszámoló jóváhagyásáról

41/2021.(V.28) számú határozat az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosításáról

40/2021.(V.28) számú határozat a Lakhegyi Erdőszéli Óvoda 2020.évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás jóváhagyásáról

39/2021.(V.27) számú határozat a Lakhegyi Erdőszéli Óvoda költségvetésének módosításáról

38/2021.(V.27) számú határozat az éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

37/2021.(V.27) számú határozat a gyermekjóléti beszámoló elfogadásáról

36/2021.(V.20) számú határozat ivóvíz-és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez pályázat benyújtásáról

34/2021.(V.18.)számú határozat civil szervezet támogatására nyújtott pénzeszközök felhasználásáról

33/2021.(V.12.) számú határozat a víziközmű vagyon tulajdoni megosztásának módosításáról

32/2021.(V.03.) számú határozat Háziorvosi tevékenység végzésére kötött feladat-ellátási szerződésmódosításról

31/2021.(V.03.) számú határozat Pályázat benyújtása Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” tekintetében

30/2021.(V.03.) számú határozat az Államháztartáson kívül átadott pénzeszköz felhasználásáról, támogatás nyújtásáról

24/2021.(III.29.) számú határozat pályázat benyújtásáról

        - Előterjesztés

22/2021.(III.26.) számú határozat pályázat benyújtásáról

21/2021.(III.24.) számú határozat civil szervezet támogatásáról

20/2021.(III.16.) számú határozat civil szervezet támogatásáról

17/2021.(III.05.) számú határozat pályázat benyújtásáról

16/2021.(III.13.) számú határozat civil szervezet támogatásáról

7/2021.(II.08.) számú határozat

        - Előterjesztés

6/2021.(II.08.) számú határozat

        - Előterjesztés

Lakhegy Község Településrendezési eszközeinek módosítása

5/2021.(I.28.) számú határozat az M9 autóút nyomvonalára és környezetére vonatkozó településszerkezeti terv módosításáról

  1. melléklet
  2. melléklet

14/2021.(II.15.) számú határozat

13/2021.(II.15.) számú határozat Beszámoló a 2021. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról
      - Beszámoló

1/2020.(III.17.) számú határozat az óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről

5/2020.(IV.01.) számú határozat a közétkeztetési feladat pályáztatásáról

7/2020.(IV.01.) számú határozat az államháztartáson kívül átadott pénzeszközök felhasználásáról

38/2020.(IV.22.) számú határozat a Lakhegy Erdőszéli Óvoda csoportlétszámának meghatározásáról

39/2020.(V.05.) számú polgármesteri határozat

40/2020.(V.12.) számú polgármesteri határozat

41/2020.(V.20.) számú polgármesteri határozat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolók elfogadásáról

42/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat a Zalaegerszegi hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi beszámolójáról

43/2020.(VI.03.) számú polgármesteri határozat a közétkeztetés biztosítására érkezett árajánlat elbírálásráról

86/2020.(XI.30.) számú polgármesteri határozat: Helyi adórendeletek felülvizsgálata

         - Előterjesztés

88/2020.(XI.30.) számú polgármesteri határozat: Tüzifa megrendelés

154/2020.(XI.30.) számú polgármesteri határozat: Társulási megállapodás módosítása

160/2020.(XII.07.) számú polgármesteri határozat: GFT. módosítás elfogadása

161/2020.(XII.07.) számú polgármesteri határozat: Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása

         - Előterjesztés

162/2020.(XII.07.) számú polgármesteri határozat: Marketing és kommunikációs szolgáltatások ellátásra megbízás

163/2020.(XII.07.) számú polgármesteri határozat: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
         - Előterjesztés

164/2020.(XII.16.) számú polgármesteri határozat: Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata módosítása
         - Helyi esélyegyenlőségi program

 

Rendeletek:

Lakhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

     - Előterjesztés

Lakhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

     - Előterjesztés

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról

     - Előterjesztés

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(XII.17.) számú rendelete     a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 9/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Lakhegy Község Önkormányzata képviselő-testülete 3/2021.(IV.29.) önkormányzati rendelete

     - Előterjesztés