Letölthető dokumentumok

 

Letölthető dokumentumok

 

 
Szociális ellátás:

 

  - Jövedelemnyilatkozat

  - Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

  - Kérelem rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában történő megállapítására

  - Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására temetési költségekhez

  - Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására rendszeresen szedendő gyógyszerek költségeihez

  - Igazolás a biztosított 6 havi időtartamban szedett receptköteles gyógyszerköltségéről

  - Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására lakásfenntartással kapcsolatos kiadásokhoz

  - Kérelem rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására

  - Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához

  - Kérelem lakáscélú támogatás iránt

  - Kérelem iskolakezdési támogatásra

  - Kérelem óvodakezdési támogatás iránt

  - Kérelem születési támogatás iránt

  - Kérelem szociális célú tüzifa juttatás iránt
       - Jövedelem nyilatkozat

 

 

Anyakönyvi nyomtatványok:

 

  - Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt

  - Jegyzőkönyv házassági névviselési forma módosítására

  - Házasság hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívüli megkötése iránti kérelem és nyilatkozatok a feltételek meglétéről

 

 

Adóügyek:

2018. január.1-től az Elektronikus Ügyintézési Portál lehetőséget biztosít az önkormányzatok ügyfelei számára bizonyos ügytípusokban elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére. A rendszer éles indítása után Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások: adóegyenleg lekérdezés, ügykövetés, ügyindítás.

Az ELÜGY elérhető az alábbi linkre kattintva: https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap

 

  - Tájékoztató az Lakhegy község önkormányzata által kezelt adók bankszámlaszámairól

  - Kérelem- adóigazolás kiadása tárgyában

  - Kérelem- túlfizetés visszautalása/átvezetése iránt

  - Behajtási engedély iránti kérelem

 

Termőföld bérbeadása:

  - Bérbeadó magánszemély bevallása

  - Kifizető bevallása

 

Talajterhelési díj:

  - Bevallás Lakhegy Község helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörébe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról

 

Magánfőzés után fizetendő jövedéki adó:

  - Bevallás magánfőzésről

  - Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

  - Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről
 

 

Vételi, haszonbérleti szerződések kifüggesztéséhez:

 

  -Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

  -2/A. számú Pótlap adás-vételi szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több Földrészlet képezi

  -Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

  -Tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közlemény

  -1. számú Pótlap tulajdonostársanként külön okiratba foglalt haszonbérleti szerződés esetében kifüggesztendő közzétételi közleményhez a szerződésben részes haszonbérbeadók adatainak közlésére

  -2/B. számú Pótlap haszonbérleti szerződéshez a földrészletek adatainak közlésére, ha a szerződés tárgyát több földrészlet képezi

  -Meghatalmazás

  -NYILATKOZAT haszonbérlet esetén

  -Közzétételi kérelmet benyújtó tulajdonostárs személyéről döntéshozatal

 

Kereskedelmi ügyek:

  - Kereskedelmi tevékenység bejelentése

  - Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése

  - Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszűntetéséről

  - Adatváltozás bejelentése

  - Zenés, táncos rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése.

  - Bejelentés vendéglátóhely üzlettípus besorolásáról

 

Telepengedélyezés:

  - Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

  - Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez

  

Birtokvédelem:

  - Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához

  - ELEKTRONIKUS Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatási iránti perben

 

Egyéb nyomtatványok:

  - Ebösszeíró adatlap

  - Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez (Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez benyújtandó)

  - Kérelem közterület(ek) használatához

  - Javaslat, nemzeti érték települési értéktárba történő felvételéhez

  - Kérelem vadkárbecslési eljárás lefolytatására

  - ELEKTRONIKUS Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához 

  - Kérelem a 3.5 tönna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átiratásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához.

 

  - Kutak vízjogi üzemeltetési / fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárás

         - Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási   engedélyiránti kérelem
         
- Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedély iránti kérelem

          - A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma

 

  - Felhívás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére.

         - Igénybejelentő nyilatkozat

          - Adatkezelési tájékoztató

 

 - Nyilatkozat hagyatéki leltárhoz

 
Vissza az oldalra


Erdőszéli Óvoda


Egyesületek

Lakhegy Községért Alapítvány

Lakhegy LSE

Önkéntes Tüzoltó Egyesület

Daloskör

Polgárőrség


Hírek