PályázatokEFOP 152-16-2017-00031

 

Projekt bemutatása

Lakhegy Község Önkormányzata

 

 Észak-nyugat Zalai települések humánszolgáltatás fejlesztési programja

 

 A konstrukció célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez.

A konstrukció másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt céljaival összhangban állítottuk össze a pályázatunkat és a vállalt tevékenységeinket előzetes felmérés és alapos, átgondolt, közös egyeztetések eredményeként tartjuk számon. Célunk, hogy a felhívásban leírt célcsoportok közül kiemelten támogassuk a fiatalokat, valamint a hátrányos helyzetű felnőtteket. A jövő generációinak kimozdítása a jelenlegi helyzetből az egyik legfontosabb út. Ennek kivitelezése pedig a jelen lakosok felkészítésében, támogatásában és tanításában rejlik. Ezt a tudást a későbbi nemzedékek számára már magától értetődően kell átadni, hogy életük során rutinszerűen tudjuk használni. A hátrányos helyzetű felnőttek támogatása pedig mind a egyéni, mind a közösségi szintéren fontos. Olyan rendezvényeket, programokat kívánunk megvalósítani, amely térségi szinten a helyi igényeket fokozottan figyelembe véve fókuszál a fejlesztésre, fejlődésre. A vidék megtartó képességének erősítése érdekében közösségszervezőket, mentorokat alkalmazunk, akik munkájukkal támogatják a projektmegvalósítást. Olyan program megszervezésére vállalkozunk a projekt keretein belül, amely a gyermekeket és a szülőket külön támogatja, mégis a cél összefonódik annak fényében, hogy a jövőben az újabb generációk nagyobb eséllyel kerüljenek ki a hátrányos helyzetűek csoportjából és megtalálják a helyüket a munkaerő-piacon, fejlődjenek, vegyenek részt az élethosszig tartó tanulásban és járuljanak hozzá a tudásalapú társadalom létrejöttéhez. A gyermekek mellett a szülők támogatása is hangsúlyt kap, hogy ezzel biztosítsuk azt a családi kohéziót, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a későbbiekben is megmutatkozzanak jelenlegi projektünk céljai, valamint a fent írtak létrejöttéhez. A programban résztvevő szülők nyugalmának biztosítása érdekében, ezen időszak alatt, a gyermekfelügyeletet is biztosítjuk, ilyen tekintetben is nyugodt körülményeket teremtve a megfelelő fejlődés eléréséhez. Biztosítjuk azt, hogy a célcsoport tagjai megfelelő körülmények között juthassanak el a képzések helyszínére, ezzel is biztosítva a minél szélesebb körű elérést.

 Jelen pályázat pozitív hozadékait felsorolni azért okozna nehézséget, mert az igazi hozadékai nem a jelenlegi színtereken mutatkoznak meg, hanem majd a jövőben jelennek meg igazán. Egy valamiben viszont biztos minden konzorciumi tag, hogy kitűnő lehetőség és alap ezen pályázat, amely kiaknázása közös feladatunk annak érdekében, hogy végbemenjen a társadalmi felzárkózás, a területi különbségek csökkenése és fontosnak tartjuk azt, hogy a minőségi humán közszolgáltatás, mindenki számára hozzáférhetővé váljon. Az itt élőkkel karöltve minden feltétel adott lesz arra, hogy ez a régió is nagy előrelépést tegyen, mind az egyéni, mind pedig a közösségen belüli fejlődés tekintetében.

 

 A projekt kiemelt célcsoportjai

 

A konstrukció kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

A gyermekek mellett a szülők támogatása is hangsúlyt kap, hogy ezzel biztosítsuk azt a családi kohéziót, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a későbbiekben is megmutatkozzanak jelenlegi projektünk céljai, valamint a fent írtak létrejöttéhez

A felhívásban célul leírt irányokkal egyetértünk és a vállalt tevékenységeket ennek tükrében fogjuk megvalósítani. A helyi kisközösségek támogatása, a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának támogatása, a vidék megtartó képesség erősítése és a szellemi, kulturális fejlődés elérését kívánjuk megvalósítani az „EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázatunkban.

 Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása

 

A projekt céljaival összhangban állítottuk össze a pályázatunkat és a vállalt tevékenységeinket előzetes felmérés és alapos, átgondolt, közös egyeztetések eredményeként tartjuk számon.

Célunk, hogy a felhívásban leírt célcsoportok közül kiemelten támogassuk a fiatalokat, valamint a hátrányos helyzetű felnőtteket. A jövő generációinak kimozdítása a jelenlegi helyzetből az egyik legfontosabb út. Ennek kivitelezése pedig a jelen lakosok felkészítésében, támogatásában és tanításában rejlik. Ezt a tudást a későbbi nemzedékek számára már magától értetődően kell átadni, hogy életük során rutinszerűen tudjuk használni.

A hátrányos helyzetű felnőttek támogatása pedig mind az egyéni, mind a közösségi szintéren fontos. Olyan rendezvényeket, programokat kívánunk megvalósítani, amely térségi szinten a helyi igényeket fokozottan figyelembe véve fókuszál a fejlesztésre, fejlődésre.

A vidék megtartó képességének erősítése érdekében közösségszervezőket, mentorokat alkalmazunk, akik munkájukkal támogatják a projektmegvalósítást. Olyan program megszervezésére vállalkozunk a projekt keretein belül, amely a gyermekeket és a szülőket külön támogatja, mégis a cél összefonódik annak fényében, hogy a jövőben az újabb generációk nagyobb eséllyel kerüljenek ki a hátrányos helyzetűek csoportjából és megtalálják a helyüket a munkaerő-piacon, fejlődjenek, vegyenek részt az élethosszig tartó tanulásban és járuljanak hozzá a tudásalapú társadalom létrejöttéhez.

A gyermekek mellett a szülők támogatása is hangsúlyt kap, hogy ezzel biztosítsuk azt a családi kohéziót, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a későbbiekben is megmutatkozzanak jelenlegi projektünk céljai, valamint a fent írtak létrejöttéhez. A programban résztvevő szülők nyugalmának biztosítása érdekében, ezen időszak alatt, a gyermekfelügyeletet is biztosítjuk, ilyen tekintetben is nyugodt körülményeket teremtve a megfelelő fejlődés eléréséhez. Biztosítjuk azt, hogy a célcsoport tagjai megfelelő körülmények között juthassanak el a képzések helyszínére, ezzel is biztosítva a minél szélesebb körű elérést.

Jelen pályázat pozitív hozadékait felsorolni azért okozna nehézséget, mert az igazi hozadékai nem a jelenlegi színtereken mutatkoznak meg, hanem majd a jövőben jelennek meg igazán. Egy valamiben viszont biztos minden konzorciumi tag, hogy kitűnő lehetőség és alap ezen pályázat, amely kiaknázása közös feladatunk annak érdekében, hogy végbemenjen a társadalmi felzárkózás, a területi különbségek csökkenése és fontosnak tartjuk azt, hogy a minőségi humán közszolgáltatás, mindenki számára hozzáférhetővé váljon. Az itt élőkkel karöltve minden feltétel adott lesz arra, hogy ez a régió is nagy előrelépést tegyen, mind az egyéni, mind pedig a közösségen belüli fejlődés tekintetében.

 

 

 Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Erdőszéli Óvoda


 Pályázatok

 

  EFOP 152-16-2017-00031

 

Egyesületek

Lakhegy Községért Alapítvány

Lakhegy LSE

Önkéntes Tüzoltó Egyesület

Daloskör

Polgárőrség


Hírek