Önkormányzati rendeletek

 

Lakhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott hatályos rendeletek megtekinthetők a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában, mely közvetlenül elérhető az alábbi linken: https://njt.hu
A keresőben Zala megyét és Lakhegy települést kiválasztva megjelennek a rendeletek, vagy használhatja a tárgyszavas keresőt is.)


Az alábbiakban Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testület önkormányzati rendeleteit olvashatják, ill. tölthetik le.

 

-      Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2011.(IV.1.) számú rendelet

-       Talajterhelési díjról szóló 9/2004.(VII.01.) számú rendelet

-      Állattartás helyi szabályairól szóló 13/2012.(X.31.) számú rendelet

-      Lakáscélú támogatások helyi szabályairól szóló 12/2000.(X.01.) számú rendelet

-      Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 13/2000.(XII.10.) számú rendelet

-      Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáról szóló 8/2006.(VII.01.) számú rendelet

               - melléklet

               - melléklet

-      Lakhegy Településszerkezeti terv

               - Lakhegy Község Településszerkezeti Terve egységes szerkezetben 2008. évig

               - Lakhegy Község Településszerkezeti Tervének módosítása

-      Lakhegy Településfejlesztési Koncepció

-      Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó hozzájárulásról szóló 2/2001.(II.10.) számú rendelet

-      A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezése szabályairól szóló 9/2017.(IV.25.) számú rendelet.

-      A közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló 11/2013.(V.9.) számú rendelet.

-      Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló  7/2014.(VII.28.) számú rendelet 

-      A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének, elmulasztásának jogkövetkezményeiról szóló  7/2015.(VI.10.) számú rendelet 

-      A köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól szóló 10/2016.(IX.12.) számú rendelet 

-      Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016.(VIII.12.) számú rendelet 

-      Lakhegy község közigazgatási területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 13/2016.(XI.30.) számú rendelet

-      Helyi népszavazásról szóló 3/2017.(III.10.) számú rendelet 

-      A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(IV.25.) számú rendelet 

-      A településkép védelméről szóló 14/2017.(XII.21.) számú rendelet

-     7/2018.(VI.12.) számú rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

-      Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló 10/2020.(XII.15.) számú rendelet 

         - Előterjesztés

-      Helyi kitüntetések, díszpolgári cím adományozásáról és a kiváló tanulók jutalmazásáról szóló 8/2021.(VII.15.) számú rendelet

 

1/2021.(II.01.) önkormányzati rendelete Lakhegy Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 8/2006.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

  1. melléklet

  2. melléklet

  Előterjesztés

 

8/2006.(VII.01.) önkormányzati rendelete Lakhegy helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról

   1. melléklet

   2. melléklet

Településszerkezeti Terv

 

 

Hatályon kívül helyezett, archivált rendeletek:

 

-      10/2021(XI.05.) sz. önkormányzati rendelet a 2021. évi szociális tüzifa juttatás helyi szabályiról

         - Előterjesztés

-     9/2018.(IX.28.) számú rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról

-      Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 3/2019.(IV.05.) számú rendelet 

-      Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló 2/2020.(II.03.) számú rendelet 

-     A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 13/2005. (X.20.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

-      A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  2/2015.(II.25.) számú rendelet 

-      A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 16/2013.(XI.01.) számú rendelet 

-      A falugondnoki szolgálatról szóló 17/2013.(XI.28.) számú rendelet 

-      Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 18/2000.(XII.20.) számú rendelet

-      A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 12/2001.(X.31.) számú rendelet.

-      A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 9/2011.(VI.15.) számú rendelet.

-      Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2012.(VI.1.) számú rendelet.

-      Középületek fellobogózásáról szóló 10/2000.(X.01.) számú rendelet

-      Közművelődésről szóló 5/2019.(V.15.) számú rendelet

-      Temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2000.(X.25.) számú rendelet

-      A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2002.(XI.01.) számú rendelet

-      Vagyonrendelet 10/2003.(XI.01.) számú rendelet

-     Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.01.) számú rendelet

        -      11/2021(XI.05.) sz. önkormányzati rendelet a Képviselőtestület Szervezeti és Működési

                szabályzatának módosításáról

              - Előterjesztés

-      A helyi iparűzési adóról szóló 5/2011.(IV.1.) számú rendelet

-      A 2019. évi szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 11/2019.(X.30.) számú rendelet 

-      Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/2007.(IV.01.) számú rendelet

-      A falugondnoki szolgálatról szóló 17/2013.(XI.28.) számú rendelet  - archiv

-      Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáról szóló 8/2006.(VII.01.) számú rendelet

               - 1. számú melléklet

               - 2. számú melléklet

               - 3. számú melléklet (szabályozási terv)

               - 3. számú melléklet (szerkezeti terv)

               - 4. számú melléklet (szabályozási terv)

               - 4. számú melléklet (szerkezeti terv)

-      Közművelődésről szóló 7/1999.(XII.01.) számú rendelet - hatályos 2019.03.15-ig

-      A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  2/2015.(II.25.) számú rendelet 

-      A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének, elmulasztásának jogkövetkezményeiról szóló  7/2015.(VI.10.) számú rendelet   - hatályos 2018.12.14-ig

-      A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 13/2017.(XI.06.) számú rendelet  - hatályos 2019.10.31-ig

-      A 2018. évi szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 12/2018.(XI.05.) számú rendelet   - hatályos 2019.10.31-ig

-      A 2018. évi szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 12/2018.(XI.05.) számú rendelet   - hatályos 2018.12.14-ig

-      A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 13/2017.(XI.06.) számú rendelet  - hatályos 2018.11.06-ig

-      A településkép védelméről szóló 14/2017.(XII.21.) számú rendelet - hatályos 2017.12.31-ig

-      A köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól szóló 10/2016.(IX.12.) számú rendelet - hatályos 2018.02.16-ig

-      A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  2/2015.(II.25.) számú rendelet  - hatályos 2018.03.26-ig

-      A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 14/2016.(XI.30.) számú rendelet 

-      A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 9/2015.(XI.10.) számú rendelet 

-      Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2011.(IV.1.) számú rendelet

-      A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezése szabályairól szóló 12/2013.(V.9.) számú rendelete.

-      A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezése szabályairól szóló 4/2017.(III.10.) számú rendelet.

-      Lakhegy község közigazgatási területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 13/2016.(XI.30.) számú rendelet

 

 

- Éves költségvetések

 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései

 

       

                       

                        Előterjesztés

 

                       9/2021.(IX.20.) számú rendelet a 2021. évi költségvetés módosításáról           
 

 

             8/2021.(V.28.) számú rendelet a 2020. évi költségvetés módosításáról           
             - Előterjesztés

 

 

             4/2020.(V.06.) számú rendelet a 2019. évi költségvetés módosításáról           

 

 

             4/2019.(IV.24.) számú rendelet a 2018. évi költségvetés módosításáról           

 

 

             12/2017.(IX.25.) számú rendelet a 2017. évi költségvetés módosításáról           

 

             5/2018.(V.30.) számú rendelet a 2017. évi költségvetés módosításáról           

 

 

             11/2016.(IX.23.) számú rendelet a 2016. évi költségvetés módosításáról           

 

             5/2017.(IV.25.) számú rendelet a 2016. évi költségvetés módosításáról           

 

 

             8/2015.(IX.14.) számú rendelet a 2015. évi költségvetés módosításáról           

 

             3/2016.(IV.01.) számú rendelet a 2015. évi költségvetés módosításáról           

 

             - Mellékletek

 

             8/2014.(X.11.) számú rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról           

 

             3/2015.(III.30.) számú rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról           

 

             - Mellékletek

 

             15/2013.(XI.01.) számú rendelet a 2013. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

             3/2014.(III.30.) számú rendelet a 2013. évi költségvetés módosításáról           

 

             - Mellékletek

 

             10/2012.(IX.10.) számú rendelet a 2012. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

             5/2013.(IV.10.) számú rendelet a 2012. évi költségvetés módosításáról           

 

             - Mellékletek

 

             10/2011.(IX.15.) számú rendelet a 2011. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

             5/2012.(IV.1.) számú rendelet a 2011. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

             - Mellékletek

 

             9/2010.(IX.15.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

             13/2010.(XII.15.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

             3/2011.(IV.1.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

           - Mellékletek

 

10/2009.(IX.15.) számú rendelet a 2009. évi költségvetés módosításáról.

           - Mellékletek

14/2009.(XII.15.) számú rendelet a 2009. évi költségvetés módosításáról.

           - Mellékletek

          

 

* * *

- Költségvetés végrehajtása

 

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

 

 

 

 

 

 

 

                                    - Mellékletek

 

                                    - Mellékletek

 

                                    - Mellékletek

 

                                    - Mellékletek

 

Jelentés Lakhegy Község Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről

   -  Vagyonmérleg 2009.12.31.

   -  Kimutatás a 2010. utáni évekre vonatkozó kötelezettségvállalásokról.

   -  Az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési kiadásainak teljesítése.

   -  Az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési bevételeinek teljesítése.

 

 

                                    - Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezethez

                                    - Mellékletek

 

  • Lakhegy Község Önkormányzatának 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

                                    - Mellékletek

 

 

                                    - Előterjesztés az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezethez

                                    - Mellékletek

 

* * *

Helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

 

-Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott önkéntes feladatvállalás útján nyújtott ellátások biztosítása,

-Lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a lakáshoz jutás támogatása,

-Külön önkormányzati határozat alapján a felsőoktatásban tanulók támogatása,

-Külön önkormányzati rendelet és határozat alapján intézmények, egyesületek, alapítványok civil szervezetek stb. támogatása,

-Külön önkormányzati határozat alapján újszülöttek támogatása,

-Külön önkormányzati rendelet és határozat alapján kitüntető címek adományozása,

-Külön önkormányzati rendelet alapján gondoskodás az épített környezet helyi védelméről,

-A településfejlesztés keretében önkormányzati határozatokban és a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati beruházások megvalósítása.

 

 


Vissza az oldalra


 

 


Erdőszéli Óvoda


Egyesületek

Lakhegy Községért Alapítvány

Lakhegy LSE

Önkéntes Tüzoltó Egyesület

Daloskör

Polgárőrség


Hírek