Közérdekű adatok

 

1. SZERVEZETI SZEMÉLYZETI ADATOK

 

1.1  KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK:

 

Elérhetőségi adatok:

 

Név:
Lakhegy Község Önkormányzata

Székhely:
8913 Lakhegy, Petőfi S. u. 78.

Postai Cím:
8913 Lakhegy, Petőfi S. u. 78.

Telefon:
36 92/357-891

Fax:
36 92/564-014

E-mail:
kozoshivatal@egervar.hu

Web: 
http://www.lakhegy.hu

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

 

Ügyfélfogadás helye:

Lakhegy Község Önkormányzat

Címe: 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 78.

Telefon/fax: 36 92/ 357-891, 564-014

E-mail:kozoshivatal@egervar.hu

A polgármester tekintetében az ügyfélfogadás helye: Önkormányzat helyisége,

8913. Lakhegy, Petőfi S. u. 78.   

 

Ügyfélfogadás rendje:

Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő-csütörtök 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig

Polgármester ügyfélfogadási rendje:

Ügyfélfogadás ideje: Minden szerdán 18.00-19.00 óráig

* * *

Szervezeti struktúra:

Az önkormányzati feladatokat ellátó hivatal belső szervezeti egységekre nem tagozódik.

* * *

 

A szerv vezetői: 

 

Polgármester: Ujvári Katalin

Cím: 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 165.

Telefonszám: +36(30) 148 5808
e-mail cím: katalin.ujvari22@gmail.com

 

Jegyző: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Cím: 8913 Egervár, Vár u.2.

Telefonszám: 92 564-013, 30 2661270

e-mail: jegyzo@egervar.hu

 

 

A képviselő testület tagjainak neve, elérhetősége:

Név

Email cím

Telefonszám

Ujvári Katalin polgármester

 katalin.ujvari22@gmail.com 

  +36 (30) 826 7177

Csiszár Zoltán

 zltncsiszar@gmail.com

  +36 (30) 486 6156

Fókás Gábor

 fokasfree@gmail.com

  +36 (30) 408 6536

Kulcsár Szilárd

stabilszilard74@gmail.com

  +36 (30) 771 9010

Varga Miklósné

 karolyi.gabi1965@gmail.com

  +36 (30) 682 9091

 

* * *

 

 

1.2. Felügyelt költségvetési szervek:

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv nincs.

 

* * *

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek:

 

A szerv tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

 

Az önkormányzat többségi tulajdonban álló, illetve közvetlen irányítása alatt álló gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

* * *

 

 

1.4. Közalapítványok: 

 

A szerv által alapított közalapítványok:

 

Az önkormányzat közalapítványt nem alapított.

* * *

 

1.5. Lapok:

 

A szerv által alapított lapok neve

 

Az önkormányzat lapot nem alapított.

* * *

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv  adatai:

 Név:

Zala Vármegyei Kormányhivatal

Székhely:

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.

Postacím:

8901 Zalaegerszeg, Pf.: 227.

Telefon:

92/507-700

Fax:

92/507-705

E-mail:

hivatal@zala.gov.hu

Honlap:

www.kormanyhivatalok.hu

* * *

 

1.7. Költségvetési szervek:

 

 

Név:

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely:

Egervár, Vár u. 2.

Telephelyei:

 

Postacím:

8913. Egervár, Vár u. 2.

Telefonszám:

+36 92/564 – 013

Faxszám:

+36 92/564 – 014

e-mail cím:

kozoshivatal@egervar.hu

Intézményvezető:

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

 

 

 

Név:

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda

Székhely:

8913. Lakhegy, Petőfi Sándor utca 102.

Postacím:

8913. Lakhegy, Petőfi Sándor utca 102.

Telefonszám:

+36(30) 488-7417

e-mail cím:

lakhegy.ovoda@gmail.com

Intézményvezető:

Vargyainé Antal Ildikó

Alapító Okirat:

Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalva

 

 

* * *

 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

 

 

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

1991. évi XX. törvény

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

2011. évi CVII. törvény

a közbeszerzésekről

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Lakhegy Község önkormányzati Képviselő-testületének 4/2011.(IV.01.) számú rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

* * *

 

Lakhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott hatályos rendeletek megtekinthetők a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában, mely közvetlenül elérhető az alábbi linken: https://njt.hu
A keresőben Zala megyét és Lakhegy települést kiválasztva megjelennek a rendeletek, vagy használhatja a tárgyszavas keresőt is.)


Az alábbiakban Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testület önkormányzati rendeleteit olvashatják, ill. tölthetik le.

 

-      Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2011.(IV.1.) számú rendelet

-       Talajterhelési díjról szóló 9/2004.(VII.01.) számú rendelet

-      Állattartás helyi szabályairól szóló 13/2012.(X.31.) számú rendelet

-      Lakáscélú támogatások helyi szabályairól szóló 12/2000.(X.01.) számú rendelet

-      Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 13/2000.(XII.10.) számú rendelet

-      Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáról szóló 8/2006.(VII.01.) számú rendelet

               - melléklet

               - melléklet

-      Lakhegy Településszerkezeti terv

               - Lakhegy Község Településszerkezeti Terve egységes szerkezetben 2008. évig

               - Lakhegy Község Településszerkezeti Tervének módosítása

-      Lakhegy Településfejlesztési Koncepció

-      Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó hozzájárulásról szóló 2/2001.(II.10.) számú rendelet

-      A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezése szabályairól szóló 9/2017.(IV.25.) számú rendelet.

-      A közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló 11/2013.(V.9.) számú rendelet.

-      Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló  7/2014.(VII.28.) számú rendelet 

-      A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének, elmulasztásának jogkövetkezményeiról szóló  7/2015.(VI.10.) számú rendelet 

-      A köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól szóló 10/2016.(IX.12.) számú rendelet 

-      Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016.(VIII.12.) számú rendelet 

-      Lakhegy község közigazgatási területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 13/2016.(XI.30.) számú rendelet

-      Helyi népszavazásról szóló 3/2017.(III.10.) számú rendelet 

-      A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(IV.25.) számú rendelet 

-      A településkép védelméről szóló 14/2017.(XII.21.) számú rendelet

-     7/2018.(VI.12.) számú rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

-      Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról szóló 10/2020.(XII.15.) számú rendelet 

         - Előterjesztés

-      Helyi kitüntetések, díszpolgári cím adományozásáról és a kiváló tanulók jutalmazásáról szóló 8/2021.(VII.15.) számú rendelet

 

1/2021.(II.01.) önkormányzati rendelete Lakhegy Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 8/2006.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

  1. melléklet

  2. melléklet

  Előterjesztés

 

8/2006.(VII.01.) önkormányzati rendelete Lakhegy helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról

   1. melléklet

   2. melléklet

Településszerkezeti Terv

 

 

Hatályon kívül helyezett, archivált rendeletek:

 

-      10/2021(XI.05.) sz. önkormányzati rendelet a 2021. évi szociális tüzifa juttatás helyi szabályiról

         - Előterjesztés

-     9/2018.(IX.28.) számú rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról

-      Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 3/2019.(IV.05.) számú rendelet 

-      Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló 2/2020.(II.03.) számú rendelet 

-     A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 13/2005. (X.20.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

-      A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  2/2015.(II.25.) számú rendelet 

-      A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 16/2013.(XI.01.) számú rendelet 

-      A falugondnoki szolgálatról szóló 17/2013.(XI.28.) számú rendelet 

-      Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 18/2000.(XII.20.) számú rendelet

-      A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 12/2001.(X.31.) számú rendelet.

-      A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 9/2011.(VI.15.) számú rendelet.

-      Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2012.(VI.1.) számú rendelet.

-      Középületek fellobogózásáról szóló 10/2000.(X.01.) számú rendelet

-      Közművelődésről szóló 5/2019.(V.15.) számú rendelet

-      Temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2000.(X.25.) számú rendelet

-      A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2002.(XI.01.) számú rendelet

-      Vagyonrendelet 10/2003.(XI.01.) számú rendelet

-     Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.01.) számú rendelet

        -      11/2021(XI.05.) sz. önkormányzati rendelet a Képviselőtestület Szervezeti és Működési

                szabályzatának módosításáról

              - Előterjesztés

-      A helyi iparűzési adóról szóló 5/2011.(IV.1.) számú rendelet

-      A 2019. évi szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 11/2019.(X.30.) számú rendelet 

-      Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/2007.(IV.01.) számú rendelet

-      A falugondnoki szolgálatról szóló 17/2013.(XI.28.) számú rendelet  - archiv

-      Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáról szóló 8/2006.(VII.01.) számú rendelet

               - 1. számú melléklet

               - 2. számú melléklet

               - 3. számú melléklet (szabályozási terv)

               - 3. számú melléklet (szerkezeti terv)

               - 4. számú melléklet (szabályozási terv)

               - 4. számú melléklet (szerkezeti terv)

-      Közművelődésről szóló 7/1999.(XII.01.) számú rendelet - hatályos 2019.03.15-ig

-      A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  2/2015.(II.25.) számú rendelet 

-      A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének, elmulasztásának jogkövetkezményeiról szóló  7/2015.(VI.10.) számú rendelet   - hatályos 2018.12.14-ig

-      A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 13/2017.(XI.06.) számú rendelet  - hatályos 2019.10.31-ig

-      A 2018. évi szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 12/2018.(XI.05.) számú rendelet   - hatályos 2019.10.31-ig

-      A 2018. évi szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 12/2018.(XI.05.) számú rendelet   - hatályos 2018.12.14-ig

-      A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 13/2017.(XI.06.) számú rendelet  - hatályos 2018.11.06-ig

-      A településkép védelméről szóló 14/2017.(XII.21.) számú rendelet - hatályos 2017.12.31-ig

-      A köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól szóló 10/2016.(IX.12.) számú rendelet - hatályos 2018.02.16-ig

-      A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  2/2015.(II.25.) számú rendelet  - hatályos 2018.03.26-ig

-      A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 14/2016.(XI.30.) számú rendelet 

-      A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 9/2015.(XI.10.) számú rendelet 

-      Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2011.(IV.1.) számú rendelet

-      A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezése szabályairól szóló 12/2013.(V.9.) számú rendelete.

-      A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezése szabályairól szóló 4/2017.(III.10.) számú rendelet.

-      Lakhegy község közigazgatási területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 13/2016.(XI.30.) számú rendelet

 

 

Helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

 

-Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott önkéntes feladatvállalás útján nyújtott ellátások biztosítása,

-Lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a lakáshoz jutás támogatása,

-Külön önkormányzati határozat alapján a felsőoktatásban tanulók támogatása,

-Külön önkormányzati rendelet és határozat alapján intézmények, egyesületek, alapítványok civil szervezetek stb. támogatása,

-Külön önkormányzati határozat alapján újszülöttek támogatása,

-Külön önkormányzati rendelet és határozat alapján kitüntető címek adományozása,

-Külön önkormányzati rendelet alapján gondoskodás az épített környezet helyi védelméről,

-A településfejlesztés keretében önkormányzati határozatokban és a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati beruházások megvalósítása.

 

* * *

 

 

- A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör  gyakorlásának átruházás esetén a ténylegesen eljáró szerv neve, illetékességi területe

 

Feltöltés alatt...

 

* * *

 

- Közszolgáltatások

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

  • Ivóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés
  • Hulladékkezelés
  • Köztemetők fenntartása és temetkezési szolgáltatások
  • Köztisztasági szolgáltatások

 

A közszolgáltatások tartalma, igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj, és az abból adott kedvezmény mértéke:

 

  • Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 18/2000. (XII.20.) számú rendelet
  • Temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2000. (X.25.) számú rendelet
  •  A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2002. (XI.01.) számú rendelet

 

 

* * *

- A szerv nyilvántartásai

 

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke.

 

FELÖLTÉS ALATT...

 

* * *

- Nyilvános kiadványok

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Döntéshozatal, ülések

 

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2023.12.12.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2023.11.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2023.11.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2023.10.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2023.09.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2023.08.08.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2023.07.06.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2023.05.23.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2023.04.18.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2023.03.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2023.02.02.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2022.12.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2022.10.21.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2022.09.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2022.08.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2022.08.02.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2022.06.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2022.05.18.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2022.04.12.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2022.03.17.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2022.02.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2022.01.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2021.12.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2021.11.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2021.11.04.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2021.10.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2021.09.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2021.08.23.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2021.07.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.08.06.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.07.09.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.03.05. (Közmeghallgatás)

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.02.19.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.02.06.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2020.01.21.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.12.17.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.12.06.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.11.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.10.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.10.18.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.09.17.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.08.21.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.07.23.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.06.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.05.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.05.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.04.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.03.12.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.02.05.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.01.22.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.12.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.12.04.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.10.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.10.09.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.09.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.08.07.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.07.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.05.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.04.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.03.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.02.06.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.01.23.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.12.19.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.11.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.10.31.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.10.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.09.19.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.07.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.06.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.04.18.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.02.07.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.01.04.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.12.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.11.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.10.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.10.18. (Közmeghallgatás)

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.09.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.08.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.06.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.05.31.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.05.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.04.12.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.03.22.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.02.02.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.12.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.11.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.11.05.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.09.08.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.07.07.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.05.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.04.21.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.03.24.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.02.24.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.01.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.12.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.11.29. (Közmeghallgatás)

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.11.18.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.10.21. (Alakuló ülés)

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.10.09.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2014.09.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.09.09.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2014.09.01.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2014.08.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.07.24.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2014.06.19.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.05.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.04.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.03.27.   - mellékletek

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2014.03.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.02.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.01.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.11.29. (Közmeghallgatás)

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2013.11.21.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.10.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.09.13.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2013.08.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.06.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.04.04.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.02.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.12.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.11.30. (Közmeghallgatás)

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.10.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.09.11.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2012.09.06.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2012.07.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.06.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.05.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.04.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.03.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.02.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.12.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.11.17. (Közmeghallgatás)

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.10.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.09.08.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.06.07.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.04.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.03.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.02.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.12.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.11.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.10.12.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2010.10.01.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.09.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.08.17.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2010.07.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.06.08.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.04.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.03.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.02.04.

 

 

Egervár, Gősfa, Lakhegy, Vasboldogasszony községek együttes üléseinek jegyzőkönyvei:

 

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.11.24.

 

 

* * *

- A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának helyi esélyegyenlőségi programja 2023-2028. évekre

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának gazdasági programja 2020-2024. évekre

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2019. évi munkaterve

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2018. évi munkaterve

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2017. évi munkaterve

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2016. évi munkaterve

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának helyi esélyegyenlőségi programja 2013-2018. évekre

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának gazdasági programja 2014-2019. évekre

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2015. évi munkaterve

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2014. évi munkaterve

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2011. évi munkaterve

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014. évekre

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

  

                 -  1. sz. melléklet

 

 

* * *

- Pályázatok

 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

        

         -    "A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

         -     "B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

         -     1. melléklet

         -     2. melléklet

 

* * *

- Hirdetmények

 

FELTÖLTES ALATT...

* * *

- Közérdekű adatok igénylése

 

     5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
 

     - Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 71/D. § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez

 

* * *

- Közzétételi listák

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Lakhegy község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai

 

         -     Letöltés...

 

* * *

 

 

3. Gazdálkodási adatok

 

 

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzése

 

 

- Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

Ellenőrzések

* * *

- Az állami számvevőszék ellenőrzései

 

Az Állami számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- A működés eredményessége, teljesítmény

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Működési statisztika

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

 

- Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései

 

       

                       

                        Előterjesztés

 

                       9/2021.(IX.20.) számú rendelet a 2021. évi költségvetés módosításáról           
 

 

             4/2020.(V.06.) számú rendelet a 2019. évi költségvetés módosításáról           

 

 

             4/2019.(IV.24.) számú rendelet a 2018. évi költségvetés módosításáról           

 

 

             12/2017.(IX.25.) számú rendelet a 2017. évi költségvetés módosításáról           

 

             5/2018.(V.30.) számú rendelet a 2017. évi költségvetés módosításáról           

 

 

             11/2016.(IX.23.) számú rendelet a 2016. évi költségvetés módosításáról           

 

             5/2017.(IV.25.) számú rendelet a 2016. évi költségvetés módosításáról           

 

 

             8/2015.(IX.14.) számú rendelet a 2015. évi költségvetés módosításáról           

 

             3/2016.(IV.01.) számú rendelet a 2015. évi költségvetés módosításáról           

 

             - Mellékletek

 

             8/2014.(X.11.) számú rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról           

 

             3/2015.(III.30.) számú rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról           

 

             - Mellékletek

 

             15/2013.(XI.01.) számú rendelet a 2013. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

             3/2014.(III.30.) számú rendelet a 2013. évi költségvetés módosításáról           

 

             - Mellékletek

 

             10/2012.(IX.10.) számú rendelet a 2012. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

             5/2013.(IV.10.) számú rendelet a 2012. évi költségvetés módosításáról           

 

             - Mellékletek

 

             10/2011.(IX.15.) számú rendelet a 2011. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

             5/2012.(IV.1.) számú rendelet a 2011. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

             - Mellékletek

 

             9/2010.(IX.15.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

             13/2010.(XII.15.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

             3/2011.(IV.1.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

           - Mellékletek

 

10/2009.(IX.15.) számú rendelet a 2009. évi költségvetés módosításáról.

           - Mellékletek

14/2009.(XII.15.) számú rendelet a 2009. évi költségvetés módosításáról.

           - Mellékletek

          

 

* * *

- Számviteli beszámolók

 

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Költségvetés végrehajtása

 

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    - Mellékletek

 

                                    - Mellékletek

 

                                    - Mellékletek

 

                                    - Mellékletek

 

Jelentés Lakhegy Község Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről

   -  Vagyonmérleg 2009.12.31.

   -  Kimutatás a 2010. utáni évekre vonatkozó kötelezettségvállalásokról.

   -  Az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési kiadásainak teljesítése.

   -  Az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési bevételeinek teljesítése.

 

 

                                    - Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezethez

                                    - Mellékletek

 

  • Lakhegy Község Önkormányzatának 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

                                    - Mellékletek

 

 

                                    - Előterjesztés az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezethez

                                    - Mellékletek

 

* * *

3.3 Működés

 

- Foglalkoztatottak

 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma

 

Egervár Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma összesen: 1 fő.

 

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke.

 

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

 

FELTÖLTÉS ALATT....

* * *

- Támogatások

 

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, célja, összege és a program megvalósítási helye.

 

* * *

 

- Szerződések

 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő -  a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződés értéke, időtartama

 

* * *

 

- Koncessziók

 

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

 

- Egyéb kifizetések

 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei.

 

Egyéb kifizetés nem történt.

* * *

- Európai Unió által támogatott fejlesztések

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Közbeszerzések

 

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 

FELTÖLTÉS ALATT...

 

* * *


Vissza az oldalra