Közérdekü adatok

 

1. SZERVEZETI SZEMÉLYZETI ADATOK

 

1.1  KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK:

 

Elérhetőségi adatok:

 

Név:
Lakhegy Község Önkormányzata

Székhely:
8913 Lakhegy, Petőfi S. u. 78.

Postai Cím:
8913 Lakhegy, Petőfi S. u. 78.

Telefon:
36 92/357-891

Fax:
36 92/564-014

E-mail:
kozoshivatal@egervar.hu

Web: 
http://www.lakhegy.hu

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

 

Ügyfélfogadás helye:

Lakhegy Község Önkormányzat

Címe: 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 78.

Telefon/fax: 36 92/ 357-891, 564-014

E-mail:kozoshivatal@egervar.hu

A polgármester tekintetében az ügyfélfogadás helye: Önkormányzat helyisége,

8913. Lakhegy, Petőfi S. u. 78.   

 

Ügyfélfogadás rendje:

Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő-csütörtök 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 óráig

Polgármester ügyfélfogadási rendje:

Ügyfélfogadás ideje: Minden szerdán 18.00-19.00 óráig

* * *

Szervezeti struktúra:

Az önkormányzati feladatokat ellátó hivatal belső szervezeti egységekre nem tagozódik.

* * *

 

A szerv vezetői: 

 

Polgármester: Ujvári Katalin

Cím: 8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 165.

Telefonszám: +36(30) 826 7177

e-mail cím: katalin.ujvari22@gmail.com

 

Jegyző: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Cím: 8913 Egervár, Vár u.2.

Telefonszám: 92 564-013, 30 2661270

e-mail: jegyzo@egervar.hu

 

 

A képviselő testület tagjainak neve, elérhetősége:

Név

Email cím

Telefonszám

Ujvári Katalin polgármester

 katalin.ujvari22@gmail.com 

  +36 (30) 826 7177

Csiszár Zoltán

 zltncsiszar@gmail.com

  +36 (30) 486 6156

Fókás Gábor

 fokasfree@gmail.com

  +36 (30) 408 6536

Kulcsár Szilárd

stabilszilard74@gmail.com

  +36 (30) 771 9010

Varga Miklósné

 karolyi.gabi1965@gmail.com

  +36 (30) 682 9091

 

* * *

 

 

1.2. Felügyelt költségvetési szervek:

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv nincs.

 

* * *

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek:

 

A szerv tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

 

Az önkormányzat többségi tulajdonban álló, illetve közvetlen irányítása alatt álló gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

* * *

 

 

1.4. Közalapítványok: 

 

A szerv által alapított közalapítványok:

 

Az önkormányzat közalapítványt nem alapított.

* * *

 

1.5. Lapok:

 

A szerv által alapított lapok neve

 

Az önkormányzat lapot nem alapított.

* * *

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv  adatai:

 Név:

Zala Megyei Kormányhivatal

Székhely:

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.

Postacím:

8901 Zalaegerszeg, Pf.: 227.

Telefon:

92/507-700

Fax:

92/507-745

E-mail:

hivatal@zalakozig.hu

Honlap:

www.kormanyhivatal.hu

* * *

 

1.7. Költségvetési szervek:

 

 

Név:

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely:

Egervár, Vár u. 2.

Telephelyei:

 

Postacím:

8913. Egervár, Vár u. 2.

Telefonszám:

+36 92/564 – 013

Faxszám:

+36 92/564 – 014

e-mail cím:

kozoshivatal@egervar.hu

Intézményvezető:

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

 

 

 

Név:

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda

Székhely:

8913. Lakhegy, Petőfi Sándor utca 102.

Telephelyei:

8913. Lakhegy, Petőfi Sándor utca 102.

Postacím:

8913. Lakhegy, Petőfi Sándor utca 102.

Telefonszám:

92/364-008; 30/826-7177

Faxszám:

92/564-014

e-mail cím:

ovoda.lakhegy@freemail.hu

Intézményvezető:

Kovács Szilvia intézményvezető

 

 

* * *

 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

 

 

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

1991. évi XX. törvény

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

2011. évi CVII. törvény

a közbeszerzésekről

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Lakhegy Község önkormányzati Képviselő-testületének 4/2011.(IV.01.) számú rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

* * *

 

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének rendeletei:

 

-     Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.01.) számú rendelet

-      A helyi iparűzési adóról szóló 5/2011.(IV.1.) számú rendelet

-      Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2011.(IV.1.) számú rendelet

-       Talajterhelési díjról szóló 9/2004.(VII.01.) számú rendelet

-      A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2002.(XI.01.) számú rendelet

-      Vagyonrendelet 10/2003.(XI.01.) számú rendelet

-      Állattartás helyi szabályairól szóló 13/2012.(X.31.) számú rendelet

-      Lakáscélú támogatások helyi szabályairól szóló 12/2000.(X.01.) számú rendelet

-      Temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2000.(X.25.) számú rendelet

-      Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 13/2000.(XII.10.) számú rendelet

-      Középületek fellobogózásáról szóló 10/2000.(X.01.) számú rendelet

-      Közművelődésről szóló 5/2019.(V.15.) számú rendelet

-      Helyi Építési Szabályzat jóváhagyásáról szóló 8/2006.(VII.01.) számú rendelet

               - 1. számú melléklet

               - 2. számú melléklet

               - 3. számú melléklet (szabályozási terv)

               - 3. számú melléklet (szerkezeti terv)

               - 4. számú melléklet (szabályozási terv)

               - 4. számú melléklet (szerkezeti terv)

-      Lakhegy Településszerkezeti terv (egységes)

-      Lakhegy Szabályozási terv (egységes)

-      Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/2007.(IV.01.) számú rendelet

-      Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó hozzájárulásról szóló 2/2001.(II.10.) számú rendelet

-      Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 18/2000.(XII.20.) számú rendelet

-      A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 12/2001.(X.31.) számú rendelet.

-      A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 9/2011.(VI.15.) számú rendelet.

-      Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 10/2012.(VI.1.) számú rendelet.

-      A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezése szabályairól szóló 9/2017.(IV.25.) számú rendelet.

-      A közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló 11/2013.(V.9.) számú rendelet.

-      A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló 16/2013.(XI.01.) számú rendelet 

-      A falugondnoki szolgálatról szóló 17/2013.(XI.28.) számú rendelet 

-      Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló  7/2014.(VII.28.) számú rendelet 

-      A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  2/2015.(II.25.) számú rendelet 

-      A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének, elmulasztásának jogkövetkezményeiról szóló  7/2015.(VI.10.) számú rendelet 

-      A köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól szóló 10/2016.(IX.12.) számú rendelet 

-      Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2016.(VIII.12.) számú rendelet 

-      Lakhegy község közigazgatási területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 13/2016.(XI.30.) számú rendelet

-      A 2019. évi szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 11/2019.(X.30.) számú rendelet 

-      Helyi népszavazásról szóló 3/2017.(III.10.) számú rendelet 

-      A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(IV.25.) számú rendelet 

-      A településkép védelméről szóló 14/2017.(XII.21.) számú rendelet

-     A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 13/2005. (X.20.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

-      7/2018.(VI.12.) számú rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

-     9/2018.(IX.28.) számú rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról

-      Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 3/2019.(IV.05.) számú rendelet 

 

Hatályon kívül helyezett, archivált rendeletek:

 

-      Közművelődésről szóló 7/1999.(XII.01.) számú rendelet - hatályos 2019.03.15-ig

-      A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  2/2015.(II.25.) számú rendelet 

-      A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének, elmulasztásának jogkövetkezményeiról szóló  7/2015.(VI.10.) számú rendelet   - hatályos 2018.12.14-ig

-      A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 13/2017.(XI.06.) számú rendelet  - hatályos 2019.10.31-ig

-      A 2018. évi szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 12/2018.(XI.05.) számú rendelet   - hatályos 2019.10.31-ig

-      A 2018. évi szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 12/2018.(XI.05.) számú rendelet   - hatályos 2018.12.14-ig

-      A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 13/2017.(XI.06.) számú rendelet  - hatályos 2018.11.06-ig

-      A településkép védelméről szóló 14/2017.(XII.21.) számú rendelet - hatályos 2017.12.31-ig

-      A köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól szóló 10/2016.(IX.12.) számú rendelet - hatályos 2018.02.16-ig

-      A települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  2/2015.(II.25.) számú rendelet  - hatályos 2018.03.26-ig

-      A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 14/2016.(XI.30.) számú rendelet 

-      A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló 9/2015.(XI.10.) számú rendelet 

-      Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2011.(IV.1.) számú rendelet

-      A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezése szabályairól szóló 12/2013.(V.9.) számú rendelete.

-      A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezése szabályairól szóló 4/2017.(III.10.) számú rendelet.

-      Lakhegy község közigazgatási területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 13/2016.(XI.30.) számú rendelet

 

 

Helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

 

-Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott önkéntes feladatvállalás útján nyújtott ellátások biztosítása,

-Lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a lakáshoz jutás támogatása,

-Külön önkormányzati határozat alapján a felsőoktatásban tanulók támogatása,

-Külön önkormányzati rendelet és határozat alapján intézmények, egyesületek, alapítványok civil szervezetek stb. támogatása,

-Külön önkormányzati határozat alapján újszülöttek támogatása,

-Külön önkormányzati rendelet és határozat alapján kitüntető címek adományozása,

-Külön önkormányzati rendelet alapján gondoskodás az épített környezet helyi védelméről,

-A településfejlesztés keretében önkormányzati határozatokban és a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati beruházások megvalósítása.

 

* * *

 

 

- A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör  gyakorlásának átruházás esetén a ténylegesen eljáró szerv neve, illetékességi területe

 

Feltöltés alatt...

 

* * *

 

- Közszolgáltatások

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

  • Ivóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés
  • Hulladékkezelés
  • Köztemetők fenntartása és temetkezési szolgáltatások
  • Köztisztasági szolgáltatások

 

A közszolgáltatások tartalma, igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj, és az abból adott kedvezmény mértéke:

 

  • Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 18/2000. (XII.20.) számú rendelet
  • Temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2000. (X.25.) számú rendelet
  •  A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2002. (XI.01.) számú rendelet

 

 

* * *

- A szerv nyilvántartásai

 

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke.

 

FELÖLTÉS ALATT...

 

* * *

- Nyilvános kiadványok

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Döntéshozatal, ülések

 

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.12.17.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.12.06.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.11.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.10.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.10.18.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.09.17.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.08.21.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.07.23.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.06.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.05.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.05.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.04.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.03.12.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.02.05.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.01.22.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.12.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.12.04.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.10.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.10.09.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.09.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.08.07.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.07.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.05.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.04.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.03.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.02.06.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.01.23.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.12.19.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.11.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.10.31.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.10.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.09.19.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.07.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.06.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.04.18.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.02.07.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2017.01.04.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.12.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.11.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.10.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.10.18. (Közmeghallgatás)

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.09.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.08.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.06.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.05.31.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.05.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.04.12.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.03.22.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.02.02.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.12.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.11.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.11.05.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.09.08.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.07.07.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.05.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.04.21.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.03.24.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.02.24.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.01.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.12.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.11.29. (Közmeghallgatás)

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.11.18.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.10.21. (Alakuló ülés)

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.10.09.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2014.09.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.09.09.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2014.09.01.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2014.08.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.07.24.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2014.06.19.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.05.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.04.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.03.27.   - mellékletek

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2014.03.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.02.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.01.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.11.29. (Közmeghallgatás)

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2013.11.21.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.10.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.09.13.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2013.08.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.06.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.04.04.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.02.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.12.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.11.30. (Közmeghallgatás)

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.10.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.09.11.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2012.09.06.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2012.07.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.06.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.05.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.04.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.03.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.02.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.12.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.11.17. (Közmeghallgatás)

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.10.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.09.08.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.06.07.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.04.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.03.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.02.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.12.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.11.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.10.12.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2010.10.01.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.09.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.08.17.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2010.07.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.06.08.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.04.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.03.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.02.04.

 

 

Egervár, Gősfa, Lakhegy, Vasboldogasszony községek együttes üléseinek jegyzőkönyvei:

 

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.11.24.

 

 

* * *

- A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2019. évi munkaterve

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2018. évi munkaterve

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2017. évi munkaterve

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2016. évi munkaterve

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának helyi esélyegyenlőségi programja 2013-2018. évekre

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának gazdasági programja 2014-2019. évekre

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2015. évi munkaterve

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2014. évi munkaterve

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2011. évi munkaterve

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014. évekre

 

    -   Lakhegy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

  

                 -  1. sz. melléklet

 

 

* * *

- Pályázatok

 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

        

       -   „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

         -     „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

* * *

- Hirdetmények

 

FELTÖLTES ALATT...

* * *

- Közérdekű adatok igénylése

 

FELTÖLTES ALATT...

* * *

- Közzétételi listák

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Lakhegy község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai

 

         -     Letöltés...

 

* * *

 

 

3. Gazdálkodási adatok

 

 

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzése

 

 

- Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

Az ellenőrzés tárgya (címe)

Megjegyzés

Házipénztár vezetésének ellenőrzése

Belső ellenőrzés 2009. év

Napköziotthonos Óvoda Lakhegy az intézmény szabályszerűségi ellenőrzése

Belső ellenőrzés 2009. év

Iparűzési adó beszedésének vizsgálata

Belső ellenőrzés 2010. év

Mérlegtételek ellenőrzése

Belső ellenőrzés 2011. év

Szociális juttatások ellenőrzése

Belső ellenőrzés 2010. év

A belső kontrollok működésének vizsgálata (monitoring rendszer)

Belső ellenőrzés 2013. év

 

* * *

- Az állami számvevőszék ellenőrzései

 

Az Állami számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- A működés eredményessége, teljesítmény

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Működési statisztika

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

 

- Éves költségvetések

 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései

 

 

 

             4/2019.(IV.24.) számú rendelet a 2018. évi költségvetés módosításáról           

 

 

             12/2017.(IX.25.) számú rendelet a 2017. évi költségvetés módosításáról           

 

             5/2018.(V.30.) számú rendelet a 2017. évi költségvetés módosításáról           

 

 

             11/2016.(IX.23.) számú rendelet a 2016. évi költségvetés módosításáról           

 

             5/2017.(IV.25.) számú rendelet a 2016. évi költségvetés módosításáról           

 

 

             8/2015.(IX.14.) számú rendelet a 2015. évi költségvetés módosításáról           

 

             3/2016.(IV.01.) számú rendelet a 2015. évi költségvetés módosításáról           

 

             - Mellékletek

 

             8/2014.(X.11.) számú rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról           

 

             3/2015.(III.30.) számú rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról           

 

             - Mellékletek

 

             15/2013.(XI.01.) számú rendelet a 2013. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

             3/2014.(III.30.) számú rendelet a 2013. évi költségvetés módosításáról           

 

             - Mellékletek

 

             10/2012.(IX.10.) számú rendelet a 2012. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

             5/2013.(IV.10.) számú rendelet a 2012. évi költségvetés módosításáról           

 

             - Mellékletek

 

             10/2011.(IX.15.) számú rendelet a 2011. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

             5/2012.(IV.1.) számú rendelet a 2011. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

             - Mellékletek

 

             9/2010.(IX.15.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

             13/2010.(XII.15.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

             3/2011.(IV.1.) számú rendelet a 2010. évi költségvetés módosításáról           

                        - Mellékletek

 

           - Mellékletek

 

10/2009.(IX.15.) számú rendelet a 2009. évi költségvetés módosításáról.

           - Mellékletek

14/2009.(XII.15.) számú rendelet a 2009. évi költségvetés módosításáról.

           - Mellékletek

          

 

* * *

- Számviteli beszámolók

 

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Költségvetés végrehajtása

 

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

 

 

 

 

 

 

                                    - Mellékletek

 

                                    - Mellékletek

 

                                    - Mellékletek

 

                                    - Mellékletek

 

Jelentés Lakhegy Község Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről

   -  Vagyonmérleg 2009.12.31.

   -  Kimutatás a 2010. utáni évekre vonatkozó kötelezettségvállalásokról.

   -  Az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési kiadásainak teljesítése.

   -  Az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési bevételeinek teljesítése.

 

 

                                    - Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezethez

                                    - Mellékletek

 

  • Lakhegy Község Önkormányzatának 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

                                    - Mellékletek

 

 

                                    - Előterjesztés az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezethez

                                    - Mellékletek

 

* * *

3.3 Működés

 

- Foglalkoztatottak

 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma

 

Egervár Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma összesen: 1 fő.

 

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke.

 

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

 

FELTÖLTÉS ALATT....

* * *

- Támogatások

 

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, célja, összege és a program megvalósítási helye.

 

* * *

 

- Szerződések

 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő -  a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződés értéke, időtartama

 

* * *

 

- Koncessziók

 

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

 

- Egyéb kifizetések

 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei.

 

Egyéb kifizetés nem történt.

* * *

- Európai Unió által támogatott fejlesztések

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Közbeszerzések

 

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 

FELTÖLTÉS ALATT...

 

* * *


Vissza az oldalra